Home » Föräldrar och Barn » Kemikalieinspektionen varnar för e-cigaretter: Kan innebära livsfara för barn
Varning

Kemikalieinspektionen varnar för e-cigaretter: Kan innebära livsfara för barn

Rapporter om att misstänka förgiftningar i samband med e-cigaretter har ökat lavinartat senaste året. Bland annat från föräldrar som är oroliga för barn som fått i sig påfyllningsvätska. En enda klunk e-vätska med nikotin kan vara farligt för ett barn.

Det är kemikalieinspektionen som gått ut med varningen om att allt fler misstänkta förgiftningar som har att göra med e-cigaretter rapporteras till Giftinformationscentralen.

E-cigaretter bör förvaras oåtkomligt för barn. Bild: Shutterstock

– Det är viktigt att e-cigarettvätskor hanteras så säkert som möjligt. Var försiktig så att det inte kommer stänk på huden eller i ögonen, se till att korken är ordentligt fastskruvad och förvara vätskor och e-cigaretter så att barn inte kan komma åt dem. Tänk extra noga på säker hantering och förvaring om du blandar egna vätskor och häller över vätskorna i andra behållare, säger Inger Cederberg, utredare på Kemikalieinspektionen, på deras hemsida.

Allt fler oroliga

Från att bara har något fall per år så har rapporterna om förgiftningar ökat i takt med att e-cigaretter blivit allt mer populära. Förra året kontaktades Giftinformationscentralen om 67 förgiftningstillbud med e-cigaretter eller e-vätskor.

Ofta gäller det barn som fått i sig påfyllningsvätskan.

– Om en ettåring får i sig en klunk nikotinvätska så kan det bland annat leda till kräkningar, slöhet och hjärtklappning. I allvarliga fall kan det leda till kramper och påverkan på andning och blodcirkulation, och om vätskan innehåller en hög halt nikotin kan det innebära livsfara, säger Emma Petersson, apotekare på Giftinformationscentralen, till hemsidan.

Om någon – barn eller vuxen – har fått i sig vätska med nikotin är det viktigt att snabbt söka hjälp. Ring 112 och begär Giftinformationscentralen om olyckan är framme.

Nästa artikel